q תקנון האתר - הום אנד קארפטס
החלפה והחזרה כספי עד 14 ימי עסקים
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון האתר

תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר https://home-carpets.co.il/ ברוכים הבאים!

כללי

 1. האתר מופעל ע"י מר מאיר לובל, ח.פ. 515543080 (להלן "בעל האתר").
 2. האתר הינו אתר תדמית למוצרים הכוללים גם חנות לרכישה מקוונות. באתר מוצעים למכירה שטיחים ומוצרים משלימים לבית ועיצובים נוספים אשר משווקים על ידי בעל האתר. מלאי המוצרים באתר יתעדכן מעת לעת, על ידי בעל האתר.
 3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק כל שהוא/שהיא, בין אם הוא/ היא גולש/ת בעצמו/ה בין אם הוא/ היא מפעיל/ה רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו/ה. התקנון מהווה את הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
 4. עצם השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
 5. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש/ת לתנאי תקנון זה.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידי המשתמש/ת באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל תביעה, טענה או דיון בין המשתמש/ת לבין בעל האתר שייערכו בפורום כל שהוא על פי דין, על כן, מתבקש/ת המשתמש/ת לקרוא תקנון זה במלואו.
 7. בעל האתר זכאי ורשאי לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד ויהיה תקף עם הכנסתו לאתר ע"י בעל האתר.
 8. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל שינוי אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
 9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר ו/או כלפי מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים. כמו כן, כבר עתה יצוין כי כל התמונות באתר של המוצרים הינם להמחשה בלבד ויכול ויהיו שינויים בין התמונה למוצר ואין בעל האתר אחראי לשינויים אלו ולא לנזקים ו/או טעויות שיגרמו כתוצאה מכך.
 10. בעל האתר זכאי ורשאי להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה ו/או להפסיק את אותה פעילות מכל סיבה שהיא ע"פ שיקול דעתו.
 11. בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש/ת פלוני/ת את הגישה לאתר.
 12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 13. בעל האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולמשתמשים/ות לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
 15. התקנון מנוסח בלשון זכר ונקבה וזאת מתוקף היותו פונה ותקף לשני המינים בצורה שווה.
 16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

אם המשתמש/ת אינם/ן מסכים/ה לתנאי השימוש המפורטים להלן הרי הוא/ הרי היא נדרש/ת שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

הגדרה: "מזמין" לרבות "לקוח"

התחייבות המשתמש/ת

 1. בעשותו/ה שימוש באתר מצהיר/ה המשתמש/ת כי הובא לידיעתו/ה כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
 2. בנוסף לאמור לעיל, המשתמש/ת מתחייב/ת כי לא תעשה/י אחד או יותר מהדברים הבאים:
  • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.
  • הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
  • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
  • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.
  • שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית ואו בלתי מוסרית.

הזמנה

 1. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל/ת הכשרות המשפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962 ובתנאי והוא/ היא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה שנרשמה בזמנה.
 2. אם המשתמש/ת מתחת לגיל 18 או מי שזקוק/ה לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע את ההזמנה שהיא פעולה משפטית, המשתמש/ת מצהיר/ה ומאשר/ת כי קיבלו את הסכמת הוריהם ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 3. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר בלבד.
 4. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור את המוצר, להתרשם ממנו וכן מהתוכן הנלווה אליו, מחירו וכן ממוצרים נלווים למוצר. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
 5. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעל האתר לספק את המוצר/ים שהוזמן/ו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
 6. במקרים בהם בעל האתר לא יוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין/ה.
 7. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.
 8. כדי שבעל האתר יוכל לספק את ההזמנה למשתמש/ת או למי שהמשתמש/ת מייעדים את ההזמנה, להלן : הנמען או המקבל ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר רשומים בה כל הפרטים המדויקים והעדכניים הנדרשים למשלוח המוצרים הכלולים בהזמנה וכן צריך להתקבל ולהיקלט אופן התשלום עצמו.
 9. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר, מע"מ ע"פ כל דין, ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו. בעל האתר זכאי ורשאי לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
 10. זמינות המוצר וכן מהמוצרים הנלווים לו כמו גם המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. לפיכך, באם לא הושלמה הרכישה בזמן ביצוע ההזמנה אין בעל האתר מתחייב לשמור על סל הקניות שפורט בהזמנה ו/או על המחיר שהיה בתוקף בזמן רישום ההזמנה אם השלמת הרכישה נעשתה במועד מאוחר יותר.
 11. התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. התשלום בכרטיס אשראי יתאפשר דרך האתר בלבד.
  • באמצעות העברה בנקאית לחשבונה של החברה של בעל האתר בהתאם לפרטים אותם ימסור בעל האתר במקרה הצורך; או
  • באמצעות יישומון העברת תשלומים מסוג "ביט"; או "פייבוקס".
 12. בסיום ביצוע ההזמנה ובתום הליך הרכישה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין המשתמש/ת ובו אישור על ביצוע העסקה הכולל את  פרטי ההזמנה. מרגע שנשלחה למשתמש/ת אותה הודעת דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול על ידי המשתמש/ת אלא בכפוף להוראות סעיפים 41-50 שלהלן.
 13. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל תוצאה הנובעת משימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה, או אישור הרכישה.
 14. למען הסר ספק, הזמנת המוצר ו/או הנפקתו כוללים אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח/המזמין או אל הנמען או אל המקבל והכל לפי העניין, שכן בעל האתר משווק את המוצר/ים.
 15. בעל האתר עושה כמיטב יכולתו לספק את ההזמנות בהקדם האפשרי. זמן הטיפול במשלוח המוצר הנמצא במלאי הינו 5 ימי עסקים (יום עסקים – ימי חול א'-ה' מהשעה 08:30-15:00, לא כולל ימי ו' שבתות ערבי חג, חגים, ימי שבתון וחוה"מ).
  • יודגש כי הזמנה/ רכישה שתיעשה לאחר שעות יום העסקים כפי שפורטו לעיל לא ייחשב ולא ייספר היום הזה במניין הימים הנקובים בסעיף 39 להלן.
  • במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים ואין בעל האתר נושא באחריות על כך.

אספקה ומשלוח

 1. אספקת המוצר תיעשה באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת הלקוח/ה בעת ביצוע הרכישה באתר:
  • איסוף עצמי, בכפוף לתיאום מראש עם בעל האתר וזאת תוך 5 ימי עסקים; או
  • משלוח באמצעות חברת שליחויות "ציטה" בכל הארץ וזאת תוך 3 ימי עסקים נוספים (מעבר לזמן הטיפול בהזמנה), (למעט יישובים מעבר לקו הירוק ו/או יישובים הנמצאים בערבה, אילת ורמת הגולן ו/או יישובים שחברת השליחויות יתנגדו לשלוח אליהם את המוצרים באופן שוטף ואז חברת השליחויות לא יוכלו להתחייב לסד הזמנים האמור) וזאת על פי סד הזמנים אליה מתחייבת חברת השליחויות ואין בעל האתר אחראי לעיכובים וסד הזמנים האמור. כמו כן, יש לציין כי המשלוח הינו בתוספת תשלום;

לאחר ביצוע המשלוח י/תקבל הלקוח/ה את מספר המעקב של המשלוח באמצעותו תוכל/י לעקוב אחרי אספקת מוצר. לעניין זה יצוין ואף יודגש כי שינוע המוצר, מועד קבלתו וכל האחריות לעניינים אלו בהמשך לאמור לעיל הינם תחת אחריותה של חברת המשלוחים ו/או המובילים ובהתאם למדיניותה ואין לבעל האתר ו/או למי מטעמה כל אחריות בעניין זה כלפי המזמין/ה.

 1. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה הינם חובה, ויודגש כי אי מסירת פרטים בשלמותם וכתיקונם עלולים שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה ליעדה.
 2. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח/ה.
 3. אם בהזמנה יירשמו פרטי זיהוי שגויים, או בלתי מדויקים להלן פרטים מוטעים לא ניתן להבטיח שהמוצר/ים יגיע/ו למזמין/ה. במקרה שהמוצר/ים יחזר/ו לבעל האתר בשל פרטים מוטעים שנרשמו בהזמנה או בשל אי-איסוף של המשלוח, י/תחויב המזמין/ה בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד/י למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים בגוף ההזמנה.
 4. אם המשתמש/ת ציין/ה בהזמנה כתובת עסקית עליו/ה לציין את שם העסק או את שם את שם החברה ליד שם המזמין/ה.
 5. המוצרים נשלחים באמצעות האפשרויות שפורטו מעלה כגון: איסוף עצמי, חברת שליחויות ולכן מעת העברת ההזמנה למשלוח המשלוח יגיע ללקוח או לנמען או למקבל בתוך 3 ימי עסקים מהיום שבו הועברה ההזמנה למשלוח (מעבר לזמן הטיפול בהזמנה- 5 ימי עסקים) והכל לפי סוג המוצר שנבחר על ידי הלקוח/ה וכן זמינותו במלאי ו/או זמן הייצור ו/או הייבוא שלו לארץ.
 6. בעל האתר או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים של הדואר, פעולות איבה, סגרים של המשק, מגפות ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאי בעל האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו/ה של הלקוח/ה.

רישום פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

ביטול עסקה

 1. אם ברצון המזמין/ה לבטל עסקת רכישה, עליו/ה להודיע על כך לבעל האתר מיד עם קבלו/ה את המוצר ובלבד שלא נפתחה אריזתו המקורית ו/או לא נעשה בו שימוש, בנוסף יש לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעל האתר באמצעות חשבונית הרכישה.

יודגש כי מוצר/ים אשר נרכש/ו ויוצר במיוחד עבור הלקוח על פי דרישות (כגון גודל מיוחד, צבע ו/או טקסטורה שאינו קיים וכיוצ"ב) או מידות מיוחדות לא ניתן לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי בעבורם בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

בנוסף, יודגש כי גם מוצר/ים אשר נרכש/ו אשר ואינו עומד בתנאים של סעיף 6 (א)(2) אלא עומד בתנאיו של סעיף 2(1) ניתן עד 14 יום מיום רכישתם לבטל את העסקה והכל בהתאם לכך שלא נפתחה אריזתם המקורים ולא נעשה בהם שימוש בהתאם לסעיף 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

 1. בעל האתר זכאי ורשאי לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח/ה ותוך מתן החזר כספי ללקוח/ה.
 2. ביטול עסקה עקב פגם במוצר תותר בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן בתוך יומיים (2) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח/ה למעט על מוצרים שנעשה בהם שימוש, פתיחת אריזתם המקורית בהתאם לסעיף: 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. למרות האמור לעיל התאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 עליהם לא תינתן אפשרות לביטול עסקה מרגע קבלתם על ידי הלקוח/ה. ואולם אם בעל האתר הסכים לביטול העסקה יוחזרו סכום העסקה ללא תוספת דמי המשלוח והכל בתנאי שהתמלאו התנאים כדלקמן:
  • הלקוח הציג הוכחת קנייה המעידה על קניית המוצר ותאריך הרכישה;
  • המוצר הפגום הוחזר לבעל האתר בשלמותו ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שאריזתו נפתחה ונשארה אטומה;
  • הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח/ה ולא נגרם בשל שימוש בו.
 3. ביטול עסקה בשל חרטה של הלקוח/ה תינתן בהתאם לאמור לעיל בסעיף 41, תוך 14 ימים מעת קבלת המוצר ובלבד שאינו עומד בסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ושלא נפתחה אריזתם המקורית ו/או לא נעשה בהם שימוש ו/או הוחזרו לבעלת האתר ובהתאם לסעיף 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
 4. למען הסר ספק, מודגש בזה כי במקרים הבאים לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי והם:

45.1 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שאיננו באריזתו המקורית.

45.2 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שכבר נעשה בו שימוש.

45.3 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שלא הוחזר לבעל האתר.

45.4 אם דרישת הביטול היא לגבי מוצר שנרכש בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 כאמור בסעיף 41 לעיל.

 1. בהחזרה של מוצר ע"פ האמור בסעיפים: 41 ,43 ,45 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, כדמי ביטול כמו כן תנוכה מסך העסקה עמלת דמי המשלוח אם המוצר נשלח למזמין ושולמו בגינו דמי משלוח.
 2. האחריות להחזרת המוצר אל בעל האתר, לרבות העלויות הכרוכות בכך כגון דמי משלוח בעבור החזרת המוצר, מוטלת על הלקוח/ה בלבד ויודגש כי לא תיתנן אפשרות ללקוח להחזיר את המוצר לבעל האתר באמצעות דואר ישראל אלא על המזמין להחזירו לבעל האתר במסירה אישית בלבד ,ויראו את המוצר כמוחזר לידיו של בעל האתר, אם יהיה בידי המזמין אישור בכתב על כך מבעל האתר.
 3. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל בניכוי דמי ביטול, ולרבות דמי משלוח והכל לפי העניין.
 4. בנוסף לדמי הביטול כמצוין לעיל, רשאי בעל האתר לגבות מלקוח/ה שביטל/ה עסקה באשראי, פייפאל וכו' עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעל האתר ע"י חברת האשראי/ פייפאל.
 5. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. ולסעיפים 2(1) ו- 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר

 1. בעל האתר משווקת את המוצר/ים המוצע/ים למכירה באתר, כמו כן בעל האתר לא יישא באחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו מאותו מוצר שהוא אינו מייצרת וכן לא יישא באחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים אשר יגרמו מהשימוש בו.
 2. בעל האתר לא יישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצר.
 3. בכל מקרה בעל האתר לא יישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח/ה.

אחריות על תכני האתר

 1. בעל האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.
 2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פנסיוני משפטי, ביטוחי, רפואי, דיאטני, פסיכולוגי, פסיכיאטרי או אחר באשר יהא.
 3. כל פעולה שי/תנקוט משתמש/ת על סמך המידע המופיע באתר הינו/ה על דעת עצמו/ה בלבד ועל אחריותו/ה בלבד, והמשתמש/ת מוותר/ת מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו/ה על המידע המופיע באתר.
 4. יודגש כי תמונות המוצר/ים באתר נועדו להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין אם בגוונים ובין אם בצורתם בין התצוגה באתר לבין נראותם במוצר עצמו ואין בעל האתר יהא אחראי לשינויים/טעויות ו/או נזקים בין אם ישירים או עקיפים שיגרמו מכך.
 5. בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים/ות כל שהם באתר ו/או לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות מתחזים/ות למיניהם המשתמשים/ות באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו/ה המלאה.

שיפוי

 1. המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות ו/או לפצות את בעל האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש/ת י/תשלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו/ה כאמור לעיל, מיד כשיידרשו לכך על ידי בעל האתר. דרישה זו יכול שתהיה גם באמצעות האינטרנט.

פרטיות ושמירת סודיות

 1. בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים/ות באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים/ות בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים/ות בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.
 2. בעל האתר יהא רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים/ות ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.
 3. קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם/ן לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם/ן באתר. כל משתמש/ת יכול/ה להגדיר מחדש את הדפדפן שלו/ה כך שי/תסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו/ה.
 4. בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע/ה המשתמש/ת פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר/ה המשתמש/ת את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לו/ה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש/ת לבין בעל האתר, בפני גוף בעל סמכות כדין.
 5. בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש/ת כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.

דיוור ישיר

 1. בעל האתר מציע למשתמשי/ות האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת.
 2. בעת שהמשתמש/ת נרשם/ה לרשימת התפוצה הרי הוא/היא מסכים/ה כי בעל האתר יהא רשאי לשלוח אל המשתמשים/ות דואר אלקטרוני, לשלוח אליהם/ן מסרונים (SMS או וואטסאפ), לפנות אליהם/ן בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב.
 3. אם המשתמש/ת לא מעוניין/ת בכך כמוזכר לעיל יהיה עליו/ה לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, המשתמש/ת רשאי/ת, בכל עת, להודיע לבעל האתר על רצונם/ן להסיר את כתובתם/ן מרשימת הדיוור של בעל האתר באמצעות פנייה לבעל האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
 4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש/ת ובעל האתר לא יהא אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש/ת.
 5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים/ות נוספים להלן: המשתתפים האחרים מלבד המשתמש/ת אשר הזין/ה את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש/ת הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמת המשתמש/ת לקבל דיוור ישיר מבעל האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים/ות האחרים/ות באותם פרטי קשר. לפיכך, מתחייב המשתמש/ת לשלם את כל הנזקים לבעלת האתר אם ייתבע לשלם את נזקיהם של המשתמשים האחרים.

קניין רוחני

 1. בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעל האתר הינו מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, המוצר עצמו כמו כן את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 2. התכנים והמוצר/ים המופיע/ים באתר נועד/ו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר הינו אסור ומהווה פגיעה בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני של בעל האתר במוצר/ים.
 3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות את המוצרים הנרכשים ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

המחאת זכויות

 1. בעל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש/ת והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
 2. למשתמש/ת האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו/ה ו/או חובותיו/יה לכל גורם שהוא ללא הסכמתו של בעל האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז אשקלון בלבד.
 2. כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיעה להם בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות

 1. ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
 2. אם אינך שבע/ת רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב/כתבי אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.
פתח צ'אט
1
צריך עזרה?
שלום ????נוכל לעזור לך?